Finanční specialisté

  Více informací

  Sportovci

  Více informací

  Sbory dobrovolných hasičů

  Více informací

  Callcentrum

  Více informací

  O společnosti

  Společnost Benefit Investment a.s. byla založena v roce 2009 za účelem přiblížení oblasti financí občanům České republiky. Formu akciové společnosti jsme zvolili záměrně pro nabídnutí jistoty a zázemí solidního partnera, pro kterého bude spokojenost a důvěra jeho klientů i spolupracovníků vždy na prvním místě.

  Již při volbě názvu společnosti Benefit Investment a.s. jsme si stanovili za cíl: „Nabídnout pro své klienty a spolupracovníky vždy více výhod, než nabízí konkurence.“

  Tento vysoký cíl jsme si určili záměrně, a současně jsme přesvědčeni, že pro Vás máme připravené právě takovéto podmínky, které Vás utvrdí o našich kvalitách.

  26. 04. 2017
  Průzkum PČS: vliv vážných životních situací na stabilitu rodiny...
  10. 04. 2017
  AUTO GO v ceně povinného ručení. Do nové motoristické sezony klienti AXA pojišťovny vjíždí s větší jistotou. Jako jediná pojišťovna na trhu...
  10. 04. 2017
  Pojišťovny versus pojišťovací portály a marketingové automaty. Při bližším zkoumání online sjednávají se ukazuje, že klienti dávali v roce 2016 přednost...
  07. 03. 2017
  Pět rad, jak se dobře pojistit pro případ, že onemocníte rakovinou. Uzavřít pojištění pro případ rakoviny bylo ještě před pár lety obtížné...
  07. 03. 2017
  Kouřím, piju a užívám léky. Jak to ovlivní životní pojištění a plnění? Obecné pravidlo u životního pojištění zní: pokud neuvedete pravdu do zdravotního dotazníku...
  06. 02. 2017
  Srovnání penzijních fondů: jak si vedou a jak vydělávají střadatelům...
  06. 02. 2017
  Pojistný trh v roce 2016 dál táhlo havarijní pojištění. Z předběžných výsledků České asociace pojišťoven za loňský rok vyplývá...
  06. 02. 2017
  Novinky a změny produktu Elán - rizikové životní pojišťění od Komerční pojišťovny...
  04. 01. 2017
  Pojišťovny zvýšily limity, do ciziny vás pojistí i neomezeně. Pokud chcete mít klid, rozdíl mezi levným pojištěním a na neomezenou částku...

  Finanční specialisté

  Jsme si vědomi, že v České republice je u České národní banky registrováno přes 100 000 pojišťovacích zprostředkovatelů a pokud se máme zájem na zdejším trhu prosadit, musíme se vydat cestou kvalitních dobře proškolených dostatečně informovaných a finančně zabezpečených Finančních specialistů, za jejichž práci se můžeme zaručit.


  Přestože se většina firem na trhu rozhodla vydat cestou několikastránkových finančních analýz klientových potřeb, pravděpodobně nám dáte za pravdu, že neznáte žádného klienta, který by tuto analýzu chápal a viděl v ní jakýkoli přínos.

  V našem systému práce vycházíme z následujících zjištění:

  • Pouze cca 10 % klientů má „svého“ finančního poradce, kterému naprosto důvěřuje a řeší s ním veškeré finanční kroky.
  • Více než polovina občanů ČR již někdy využila služeb finančního poradce. Bohužel – oslovení „finanční poradce“- je ve většině případů již spíše hanlivým oslovením.
  • Přibližně třetina občanů raději zajde řešit finanční záležitosti do banky či konkrétní pojišťovny než do poradenské společnosti.
  Důvody shledáváme následující:
  • Většina finančních poradců má zájem s klientem navázat „vztah“. Bavit se o jeho zájmech, zjistit potřeby klienta, získat veškeré pojistné smlouvy a doma si je v klidu prostudovat. Následně za pomoci vedoucího manažera vytvořit nové řešení zabezpečení. Stále více klientů však začíná být na tento „vlezlý“ způsob práce alergická.
  • Klient má zájem o jednání se specialistou, který mu ihned dokáže odpovědět na jeho dotazy, porovnat nabídky na trhu a pokud možno – vše udělat s co nejmenší časovou náročností a bez jakéhokoli dalšího úkolování.
  • Klient má zájem řešit věci na místě a operativně si přizpůsobovat jednotlivá připojištění.
  • Klient má zájem pochopit, co si kupuje a kdy jednotlivé služby využije!
  • Klient má zájem o následný servis i v případě pojistné události, nikoli se pouze dozvědět, že má zavolat do pojišťovny.

  Klienti

  Našim klientům poskytujeme finanční služby na základě etických hodnot a řídíme se vždy vysokou úrovní a kvalitou námi poskytovaných služeb z oblasti finančního poradenství. Víme, že právě kvalita služeb je podmíněna jednotlivými Finančními specialisty, a proto dbáme a investujeme do zdokonalení jejich odborných znalostí. Na základě toho respektujeme vždy potřeby klientů.

  Naši nezávislost podporuje spolupráce s existujícími subjekty působícími na českém trhu: bankami, pojišťovnami či investičními společnostmi. Proto poradce vybírá do Vašeho portfolia finanční nástroje, které nejlépe splňují Vaše potřeby, požadavky, přání a cíle. Naše firma i poradci jsou vedeni k poskytnutí komplexních služeb, které všechny tyto otázky řeší.

  Vizí naší společnosti je mít spokojeného klienta a vymanit ho ze všech starostí z nepřehledného světa financí. Firemní přístup je definován následujícími pravidly:

  1. Nasloucháme klientovým potřebám.
  2. Neděláme žádné závěry dříve, dokud plně neznáme klientovu situaci.
  3. Návrhy jsou dělány s ohledem na jeho potřeby a možnosti a vždy v jeho prospěch.
  4. Jsme odpovědní za svou práci a s klientem máme rovnocenný vztah.
  5. Jsme na svou práci hrdí a odměnou jsou pro nás spokojení klienti – Vy!
  Svým klientům se snažíme poskytovat kvalitní servis, a proto při řešení jakýchkoliv potřeb či řešení škodní události se obracejte na naše poradce či klientský servis. Při řešení pojistných událostí dbáme na urychlené vyřízení a její následné dotažení do spokojeného konce v podobě plnění ze strany pojišťovny.


  V případě, že Vás naše nabídka zaujala, obraťte se na nás!
  Rádi Vás seznámíme s veškerými podrobnostmi.

  +420 606 06 11 06 info@benefitas.cz

  Firmy

  Ve firmě Benefit Investment a.s. jsme pro firemní obchody vyčlenili zvláštní sekci, která je specializována na poradenství v oblasti korporátních rizik a příspěvků zaměstnavatele prostřednictvím životního pojištění. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem našich odborných specialistů z oblasti finančních produktů a nadstandardním vztahům s pojišťovnami jsme schopni řešit Vaše požadavky individuálně a zajistit tak i Vaše nestandardní požadavky.

  Firemní obchody máme rozdělené do následujících kategorií:

  • Zabezpečení majetku.
  • Příspěvky zaměstnavatele.
  • Zabezpečení zaměstnanců.

  Vždy klademe důraz na komplexnost našich služeb a spokojenost zákazníka. Vzhledem k registraci pojišťovacího agenta i pojišťovacího makléře u České národní banky jsme schopni Vás zastupovat při všech jednáních s pojišťovnami.

  Sportovci

  Každý sport přináší riziko úrazu a je dobré být na tuto nečekanou a nepříjemnou skutečnost připravený/á. Při sjednání zabezpečujícího produktu získáte nejenom zabezpečení proti úrazům, které mohou nastat při sportování, ale i při výkonu Vaší práce, při jízdě dopravním prostředkem, nebo z jakékoliv další příčiny.

  Odhadem je v České republice dva až dva a půl milionu sportovců. Ovšem, když úředníci ministerstva financí sečetli členy sportovních organizací žádající o dotace, dostali se k číslu 11,4 milionu. Oficiální evidence v České republice chybí.

  Pojistný trh rozděluje sportovce do několika kategorií. Stěžejní rozdělení sportovců je na rekreační a profesionální. Jelikož však rozdělení může být v některých případech nejednoznačné, připravili jsme pro Vás kategorie tři: Rekreační sportovci / Registrovaní sportovci / Profesionální sportovci

  Sbory dobrovolných hasičů

  Pro sbory dobrovolných hasičů máme domluvenou exkluzivní nabídku zabezpečení členů SDH prostřednictvím Kooperativa pojišťovny a.s., Vienna Insurance Group. Benefit Investment a.s. je jediným zprostředkovatelem tohoto pojištění na území ČR.

  V ČR je evidováno cca 356 tisíc dobrovolných hasičů – jedná se o jedno z největších sdružení v České republice pod záštitou tří organizací: SH ČMS, Česká hasičská jednota a Moravská hasičská jednota.

  Kromě hašení požárů zasahují hasiči, včetně dobrovolných, obvykle také při povodních, ekologických haváriích či jiných živelných pohromách, dále pomáhají při dopravních nehodách a ostatních mimořádných událostech a taktéž poskytují potřebnou technickou pomoc.

  Spolupůsobí též při prevenci požárů a dalších podobných nežádoucích událostech.

  Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Soutěže v hasičském umění jsou nyní označovány jako požární sport.

  Aktuální informace: K 1. lednu 2013 bylo v SH ČMS evidováno 353 520 členů. SH ČMS má evidovaných 7 810 sborů dobrovolných hasičů (SDH), 77 okresních sdruženích hasičů (OSH), 14 krajských sdružení hasičů (KSH), které jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného systému České republiky. K 1. lednu 2013 v nich bylo evidováno 70 401 členů. Z těchto informací je patrné, že dobrovolní hasiči jsou neodmyslitelnou složkou v pomoci při každodenních událostech.

  Činnost sborů dobrovolných hasičů je nejčastěji pojišťována u Hasičské vzájemné pojišťovny.

  Callcentrum

  V roce 2011 jsme v rámci zkvalitňování našich služeb založili callcentrum, které ověřuje spokojenost klientů s prací našich Finančních specialistů. Od té doby callcentrum neustále zvětšujeme a rozšiřujeme tak nabídku jeho služeb. V rámci každoročního předvánočního obvolávání všech klientů získáváme cenné náměty na zefektivnění naší práce a zároveň upevňujeme dlouhodobé vztahy s našimi klienty.

  Činnost callcentra je také zaměřena na domlouvání nových schůzek Finančním specialistům nebo na provedení nezávislého auditu pojistných smluv. Téměř každá rodina v ČR využívá alespoň jeden produkt komerčního pojištění - povinné ručení, pojištění domácnosti, nemovitosti, odpovědnosti nebo produkty životního pojištění. Správný výběr pojistných produktů a jejich individuální nastavení dokáže ušetřit na rodinných výdajích, ale co je důležitější - v případě pojistné události - zaručit adekvátní plnění ze strany pojišťoven tak, aby se naši klienti dokázali s nastalou událostí vyrovnat s co nejmenšími obtížemi.